$(function(){ $('#menuitem li a').each(function(){ if( $(this).html()=="合同定制") { $(this).next().css({'display':'none'}); } }) $('#menuitem li a').each(function(){ if( $(this).html()=="生物制药") { $(this).next().css({'display':'none'}); } }) })

社交媒体


官方微信:世界制药原料中国展CPhI-China
官方微信
 扫描二维码或搜索微信号CPhI-China,关注我们,随时分享更多信息。
展位申请 展商名单
电子快讯订阅