$(function(){ $('#menuitem li a').each(function(){ if( $(this).html()=="合同定制") { $(this).next().css({'display':'none'}); } }) $('#menuitem li a').each(function(){ if( $(this).html()=="生物制药") { $(this).next().css({'display':'none'}); } }) })

媒体联络


上海博华国际展览有限公司
地址:上海市襄阳南路218号现代大厦6-8楼
邮编:200031
联系人:黄心逸 小姐
电话:021-3339 2421
传真:021-3325 0710
Email:alice.huang@ubmsinoexpo.com

展位申请 展商名单
电子快讯订阅